RUS

International Jury

Leonid Yuzefovich

Christiane Büchner

Lilia Nemchenko

Jonathan Marlow

National Competition Jury

Irina Uralskaya

Vyacheslav Rakov

Vladimir Kirshin

Student Competition Jury

Evgeny Grigoriev

Vera Ustyugova

Gennady Shyroglazov